Riso Scotti

19.09.2014

«Taste» Magazine (autumn 2014)